علائم زودیاک که خواستار توجه بیش از حد در یک رابطه هستند

عقرب ها برای خوشبخت بودن در یک رابطه نیاز به توجه زیادی ندارند. با این حال ، اگر احساس کنند تلاشی متقابل انجام نمی شود ، کمی وسواس و اختیار به خرج می دهند. آنها آسیب پذیر هستند اما ترجیح می دهند بدون هیچ اثری ناپدید شوند تا اینکه اعتراف عمومی داشته باشند. اگر عاشق یک عقرب هستید ، باید خیال خود را راحت کنید زیرا آنها یکی از وفادارترین نشانه ها هستند. با تمایل شدید به ادغام و صمیمیت ، آنها با شخصی که قرار ملاقات دارند به مصرف می رسند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که آنها را راضی نگه دارید و اگر این توجه شما را می طلبد ، آن را به آنها بسپارید.