غذاها و نوشیدنی ها برای جلوگیری از اضطراب

همه ما در طول زندگی خود لحظات استرس و اضطراب زیادی را تجربه کرده ایم. این چیزی است که به قدری در جامعه ما رواج دارد که به هیچ وجه نمی توان نیاز به پرداختن به آن را نادیده گرفت. در حالی که اکثر ما در مورد عوامل محرکی که منجر به چنین اضطرابی می شوند آگاهی داریم ، بسیاری از ما هنوز نقش غذاها و نوشیدنی های مختلف را که باعث تشدید مشکل می شوند دست کم می گیریم. به گفته متخصصان متخصص تغذیه ، برخی از غذاها و نوشیدنی ها می توانند تأثیر نامطلوبی بر سطح قند خون ما بگذارند ، گرداب هیجان شدید را ایجاد کرده و منجر به اضطراب شوند.

گفته شد ، در اینجا برخی از غذاها و نوشیدنی هایی است که باید هنگام اضطراب از آنها اجتناب کنید.