Monthly Archives فوریه 2022

طراحی نمای ساختمان مسکونی، مجتمع و .. – طراحی نما

گفت: براساس آنچه در سندها فرادست از گزاره طرح های جامع و تفصیلی و برنامههای پنج ساله گسترش شهر تهران به خواسته ساماندهی سیما و منظر شهری آمده است، این مهم بایستی از طری...

Read More

در این برنامه بدنسازی هیچ تبلیغاتی وجود ندارد

درحال حاضر کافی است که این دو حرکات را در کنار نیز گذشته و تمرین مهربانی را برای خود ایجاد کنید. همین یعنی شما به حد کافی تمرین کردید و از ذخایر بدن برای ریکاوری مایه نگذاشته اید...

Read More

طراحی ساختمان مسکونی با معماری ایرانی – شاهین شهر

In this design, mixed functions take place in different levels of the building, energy consumption will be reduced and at the same time the quality of life will be enhanced...

Read More

مقاوم سازی با FRP : مشاوره، طرح و اجرا

همانطور که عمده شما می دانید می توان از FRPدر مقاوم سازی اسکلت بتنیدر بخش های متعدد سازه های ساختمانی و غیر ساختمانی استعمال کرد. اصلی این کار ظرفیت و مقاومت برشی ستون به طور قابل توج...

Read More

بهترین موسسه کنکور تجربی _ بهترین منابع کنکوری – حرف اخر – حرف آخر

از حمله سرفصل های تدریسی استاد روان برای داوطلبان می اقتدار به موارد زیر اشاره موسسه کنکوری خوارزمی داشت. ضریب آن به جهت قبولی در رشتههایی که در پایین تیم 1 و 2 قرار دارا...

Read More

مواد عایق الکتریکی و طبقه بندی آنها. مواد عایق الکتریکی الیافی – جامعه – 2022

به جهت ماده ای که به تیتر دی الکتریک خازن استعمال می شود ، برعکس ، ثابت دی الکتریک بایستی تا حد ممکن بالا باشد. در شرایطی که حساس آتش سوزی و حرارت بالا مواجه گردید می تواند...

Read More

آییننامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی

از مزیت های دیگر این سایت می توان به امکان پرداخت در محل پس از تحویل جنس اشاره کرد و همینطور شما می توانید مهم خرید کردن از همین وب سایت تا مدت یک هفته، کل یا منتخب از کالا...

Read More

شیر فشارشکن چدنی

مشخصات شیر فشارشکن عملکرد مستقیم شامل وزن ناچیز و ساختمان معمولی است. یک عدد از بزرگترین و شایع ترین مشکلات در اطفای حریق خصوصا در ساختمان های بلند و یکسری طبقه ، افت فشار در...

Read More

ثبت شرکت تعاونی دارای ۲ مدل است

هر آغاز آپی چه تولیدی و چه خدماتی به جهت معرفی خود نیاز به یک مارک دارااست تا اهمیت آن شناخته شود . به جهت این که شرکت ثبت شود باید شماره افرادی که در شرکت سهم دار میباشند...

Read More

لیست مشاغل مورد نیاز عمان

رئیس کمیته دربین المللی صلیب سرخ، پیتر مائورر تفسیر داد: «ما از همکاری در حالا انجام مهم مقامات عمان تشکر می کنیم. طی شش سال گذشته، کمیته میان المللی صلیب سرخ توانسته ...

Read More