ظروف مسی زنجانی.

ظروف مسی زنجانی.

درختان بانه یا درختان پسته وحشی در پاییز زمانی که تنه آنها به طور طبیعی ترک می خورد سقز تولید می کنند. سقز علاوه بر آدامس دارای خواص دارویی است و زنجانی ها آن را برای هضم غذا، جلوگیری از پوسیدگی و خوشبو شدن نفس مصرف می کنند. می توانید سقز را به عنوان پماد روی زخم ها بمالید.

زنجان را به سقز خود نیز می شناسند که به طور طبیعی از شکاف درختان پسته وحشی بیرون می ریزد. استفاده از سقز به جای آدامس دارای خواصی مانند هضم غذا، کاهش بوی بد دهان و جلوگیری از پوسیدگی دندان است. علاوه بر این، می توان از آن به عنوان مرهم زخم استفاده کرد.

در پاییز، درخت پسته وحشی از طریق شیره خود سقز تولید می کند. این ماده خوراکی نیز دارویی است و می توان آن را مانند آدامس خورد. از جمله کاربردهای آن می توان به هضم غذا، پیشگیری از پوسیدگی دندان، خوشبو کننده نفس، مرهم زخم و از بین بردن بوی بد دهان اشاره کرد.

شیره درختی به نام بانه که معمولاً یک درخت پسته وحشی است به سقز معروف است.سقز به طور طبیعی در فصل پاییز بیرون می آید. سقز دارای خواص دارویی متنوعی است و زنجانی ها از آن برای جویدن آدامس، پیشگیری از پوسیدگی دندان و رفع بوی بد دهان استفاده می کنند. می توان از سقز به عنوان مرهم برای زخم ها استفاده کرد.

در فصل پاییز شیره درخت بنه یا پسته وحشی با ترک خوردن بیرون می‌آید. خرید ظروف مس ها زردچوبه را مانند آدامس به عنوان سوغاتی دیگر می جویدند. همچنین جویدن سقز برای سلامت دندان ها مفید است زیرا از پوسیدگی دندان و بوی بد دهان جلوگیری می کند.