آزمایش ویروس کرونا: آیا می توانید در یک آزمایش COVID-19 مثبت کاذب کنید؟

میلیاردر ایلون ماسک ، هنگامی که در مورد “عدم صحت” آزمایش COVID پس از دریافت 2 مثبت و 2 منفی در همان روز صحبت کرد ، عناوین اصلی را به دست آورد.

همچنین گزارش های بی شماری از افرادی که به اشتباه به عفونت مبتلا شده اند ، حتی در حالی که به آزمایش های “استاندارد طلا” اعتماد کرده اند ، گزارش شده است. اخیراً ، یک خطای اشتباه در یک آزمایشگاه تست مستقر در انگلستان منجر به دریافت بیش از 1000 نفر در یک روز نتایج اشتباه شده است. خلاophهایی از این دست باعث شده است که بسیاری از افراد در مورد استانداردهای آزمایش COVID چشم بپوشند ، و تعجب می کنند که چند مورد واقعی COVID-19 ممکن است واقعاً وجود داشته باشد.

اما ، این س remainsال باقی مانده است – چگونه شخص می تواند نتیجه مثبت جعلی بدست آورد ، حتی اگر واقعاً آلوده نباشد؟