آموزش بازی مافیا[+نقش ها،قوانین،اصطلاحات،کارت ها،دانلود و نسخه آنلاین] – بازیزا

در درمقابل زره او در ارتفاع روز زیاد کارآمد است و چنانچه در روز گزینه اصابت تفنگ جنگی قرار بگیرد یا این که در رایگیری از اکثریت بازیکنان حاضر رای خروج اخذ کند، در بازی می ماند اما زره خود را از هم از دست میدهد و با نقش شهروند بی آلایش به بازی ادامه می‌دهد و دیگر نمی تواند از نقشش در شب به کار گیری کند و همچنین مجموعه مافیا بعد از ریختن زره او نمیتوانند در شب او را به امداد نقش ناتو از بازی بیرون کنند. در روز زمانی که رای گیری انجام می شود آفریدگار از شهردار استعلام می‌گیرد که آیا شهردار می خواهد رای گیری را لغو نماید یا مستقیما کسی را از بازی بیرون کند. پس از آن پزشک بازی بیدار می شود و از او پرسیده می شود که چه کسی را می خواهد نجات دهد؟ آن‌ها باد حدس بزنند که اشخاص مافیا چه کسانی هستند و اهمیت رای گیری آنها را حذف کنند. هزارچهره در شب نمی تواند کشته شود در صورتی که کسی او را شات نماید روز سپس خودش از بازی بیرون میرود.یعنی اگر در شب بوسیله مافیا تعیین شود به ترتیب توان یکی از از مافیا میمیرد( محافظ، معشوقه، گادفادر،یک مافیا به صورت شانسی) یا رای جلب تا اخر بازی می سوزد و درصورتیکه شارلاتان باشد تا اخر بازی امکان خویش را از دست می دهد و… آن فرد در فاز روز اهمیت دو رای از پیش تعیین شده می شود و رای دادن و مافیای دو رای به او در فاز روز تاثیری بر شدن رای او ندارد. مافیای کلاسیک نقشهای محدودی دارااست و مشخص نمودن نقشهای هر مورد از اشخاص به رخ مخفیانه آغاز میشود. مافیا ساده: مافیای معمولی جز جمع گروه مافیا بهشمار می‌رود البته توانمندی مخصوص به شخصی ندارد. می بایست دید که آیا همیشه همین کار رو میکنه، یا این که دوران بیدار شدن مافیا و در اثر فعالیتی که اون زمانه داشته حرکتی ساخت شده. وقتی که او‌لین مافیا به هر رخ از بازی بیرون شود، یعنی مجموعه مافیا اولی همپا خویش را از دست بدهد، (به غیر از نقش گفتمان کننده)، نقش مذاکره کننده مافیا زمان دارد فقط در یک عدد از شب های پیش رو اساسی به کار گیری از نقش خود، حساس یکی از اشخاص تیم شهروند گفتگو کند و او را وارد گروه مافیا کند. زمان بازی رو در نظر بگیرید. نظر شما در این باره چیه؟ نگهبان: در این اکران دربان اهمیت دو نقش و کارکرد است: دربان در در مقابل گروگانگیر: نگهبان هر شب بیدار می شود و هنگامی که ۸ نفر یا این که عمده در بازی حضور داشتند می تواند از ۲ نفر و هنگامی که ۷ نفر یا این که کمتر در بازی حضور داشتند می تواند از ۱ نفر نگهبانی کند. همین نقش اهمیت قابلیت در روز می باشد. همین نقش در روز اهمیت قابلیت و امکان است. همین نقش شهروندی در روز مهم امکان ماندگاری خویش و در شب اصلی قابلیت محافظت دیگران است. البته درصورتیکه دربان برنده به انتخاب گروگانگیر شود، و در آن شب گروگانگیر شهروندی به جز نگهبان را انتخاب کرده باشد، بهطور تام کارایی گروگانگیر خنثی می شود! تکاور به مافیا شلیک کند: چنانچه چیره شود یک مافیا را بزند خودش در روز بعد چه آیتم نجات دکتر معالج قرار گرفته باشد چه نگرفته باشد، در هر صورت در بازی میماند. اینکه تفنگ جنگی را در چه شبی و به چه کسی بدهد صرفا به اختیار خویش اوست. غالبا از روی اضطراف و استرس ، حرف ها و دفاع ها ناچیز قلیل برای اعضا مشخص و معلوم میگردد که چه افرادی مافیا میباشند . مذاکرهکننده: نقشمذاکره کننده به جهت مواقعی میباشد که تعداد مافیا به حیث عددی اندک باشد و بخواهیم اکران را طوری بچینیم که بازی متعادل شود و مافیا اهمیت تعداد کاهش از معمول، اقتدار بخش اعظم پیدا کند. بازی مافیا آنقدر در سال های اخیر دربین دختر و پسر های جوان دنیا طرفدار پیدا کرده می باشد که الان کمتر کسی پیدا می شود که همین بازی را نشناسد. اوست که وظیفه شلیک شب را بر عهده دارااست و ناتوتنها اهمیت اذن او قادر به استعمال از نقش خویش است. در صورتی که استعلام مافیایی را بگیرد در روز آن گاه باید به گونهای که شخصیتش افشا نشود مافیا را برای دیگر افراد معین کند زیرا همین شخصیت نقشهای مقابل متعددی دارد. لازم هست ذکر شود که گروگانگیر در صورتی که در یک شب، یک نفر را به گروگان گرفت نمی تواند شب آن گاه مجدد همان شخص را به گروگان بگیرد. مدیر مافیا: مدیر مافیا قدرتمندترین نقش گروه مافیا است. در شکل حضور مدیر مافیا در بازی، رای زنی صد رد صد می بایست اساسی اذن او انجام شود. در همین رخ فقط روش ماندن او در بازی اینست که دکتر او را نجات دهد. در شبی که گروه مافیا اقدام به استفاده از نقش ناتو مینمایند راوی در آن شب دکتر معالج بازی را بیدار نمی کند. مافیا بیدار و حساس یکدیگر آشنا می شوند و گاد از رییس مافیا و پزشک مافیا استعلام می‌گیرد که مجموعه مافیا به صورت کامل کلیدی وظایف یکدیگر اشنا شوند. نکته سوم (مهم): چنانچه کارآگاه استعلام شهر یا مافیایی کسی را گرفت و سوای هیچ فکتی در روزفرد استعلام گرفته شده را کاور یا تارگت ۱۰۰۰کرد گاد بازی مکلف می باشد کارآگاه را جزو کشته ها شب بخواند و یک شات بیشتر به گروه مافیا تعلق میگیرد. به جهت اشخاصی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همینطور هدایت در آیتم چگونگی به کارگیری از بازی مافیا وب ، شما ممکن است می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.