آموزش جوشکاری – انواع الکترود در جوشکاری

به حیث شما مزیت الکترود های اهمیت روکش نسبت به بدون روکش چیست؟ استعمال از الکترودهای روکشدار، باعث غلبه بر عیوب الکترودها در جوشکاری بدون روکش گردید. استفاده از الکترود روکش دار، باعث غلبه بر عیوب الکترودهای سوای روکش گردید. برخی از فولادها رغبت به ترک خوردگی و تخلخل در اثر جوشکاری دارند که حساس کاهش مقدار هیدروژن در جوشکاری، همین عیوب بر طرف می شود. ضخامت فلز مورد جوشکاری خواه ضخیم و یا نازک، انتخاب کننده الکترود مصرفی می باشد. 5- سرعت جوشکاری را ارتقاء می دهد. اهمیت انجام این مراحل بازدهی جوشکاری افزایش یافته و ظواهر جوش بهبود پیدا می کند. به جهت جوشکاری هایی که شتاب انجام کار بسیار اهمیت هست از سیم جوش استعمال می شود، زیرا نرخ رسوب سیم فراتر خواهد بود. طبق جدول 10-2-9-4 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، به جهت ضخامت های متعدد استعمال از الکترود مهم مقاومت کششی گوناگون را سفارش می کند. در سال های گذشته، الکترود های سوای روکش به طور وسیعی در جوشکاری قوسی به کار می رفتند که حاصل کار ظاهر ناخوشایند فلز جوش بود. الکترود بسته به جنسی که به جهت آن به کارگیری می شود اسم ها و کاربرد های مختلفی داراست و جور و طرز مصرف و جور بندی آن نیز متعدد است. در همین مدل الکترودها دارای این که پوشش های سنگین وجود دارد ولی می قدرت جوشکاری را سوای تولید سرباره انجام یک جوش یکنواخت و زیبا حساس آن انجام می شود. این نوع از الکترود ها اهمیت رخنه ایده آل می باشند. دشواری همین مدل الکترودها را از روش عملیات مکانیکی به ۱۱۰DPH می رسانند. به الکترودهایی که دارای پودرآهن هستند، الکترود پربازده گفته می شود و معمولا در وضعیت جوشکاری تخت از آنها استفاده می شود. الکترود لبریز کن سریع به طور ویژه ای برای جوشکاری پرسرعت در وضعیت تخت طراحی شده می باشد . از سیم جوش برای اتصال قطعات فلزی و لبریز نمودن فضای خالی بین آن ها تولید می شود. چنانچه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم الکترود برای جوش استیل لطفا از برگه ما بخواهید.