آموزش عکاسی: آشنایی با اصول اولیه عکاسی و ترکیببندی – چطور

عکاسی تبلیغاتی : برندهای تبلیغاتی هر ساله هزینه هنگفتی را بابت تبلیغات می پردازند. عکسی که از سالن سوله و دستگاه آلات انداخته می‌شود میبایست فارغ از نقص فنی و تماماً تکنیکی باشد چون همین عکس باید قابلیت به کارگیری برای نمایشگاه، تبلیغات و بازاریابی، کاتالوگ و بروشور و غیره را داشته باشد. ترکیباتی چون برهان ظهور ، فعال کننده ، محافظ و عامل ضد خفگی و غیره. به جهت حل کردن هالوژنهای نقره ، اسید ضعیفی مانند اسید استیک برای خنثی نمودن ماده قلیایی که ممکن می باشد از محلول ظهور به محلول ثبوت انتقال یابد، سولفیت سدیم بعنوان ماده نگهدارنده یا محافظ ، زاجها به عنوان سخت کننده امولسیون جهت خودداری از به وجود آمدن آسیبهای احتمالی فیزیکی نظیر خراش و غیره هنگام شستشو ، بافرها به جهت تصویب PH محلول. ژلاتین دشوار نشده در قسمتهای فارغ از تصویر را میتوان مهم آب گرمی در حدود 120 درجه فارینهایت شسته و از میان برد. طی سال 1879 ، ملاحظه شد که بعضا از عوامل ظاهر کننده عکاسی ، زمان ظهور تصاویر ، سبب سخت شدن ژلاتین نیز میشوند. همین تصویر نمونه تام چیزی شد که کارتیه برسون از آن به عنوان «لحظه تعیین کننده» یاد کرد. تصویر آخرین در همین شکل شبیه موضوع مهم خواهد شد. دانشجویان حرفه عکاسی اهمیت علوم و فوت و فن مختلفی در زمینه عکاسی آشنا شده و همینطور رشتههای گوناگون عکاسی را از قبیل عکاسی خبری ، تبلیغاتی ، علمی ، درختان و پرتره تدریس میبینند. همین کار را “ظهور برجسته” مینامند و دارای متعددی در بعضی از فرایندهای ظهور چاپ رنگی دارد. جور جفتگر و محلول ظهور ، در ثبات رنگ حاصله و حلال بودن آن اثر گذاری به سزایی دارند. بطور کلی ، یک محلول ظهور رنگی دارای به عبارتی ترکیباتی می باشد که یک محلول ظهور سیاه – سپید دارد. در واقع غرض از به کار بردن حمام ثبوت این هست که هالوژنهای نقره نور نخورده را از امولسیون قطع کرده و به‌این وسیله چهره ای ثابت و دایمی حاصل میشود. سرانجام و حاصل کار ، به رخ تصویر برجسته ژلاتین به جا میماند. در ظهور رنگی ، نقره (در امولسیون) به نسبت نوری که به هالوژنهای نقره تابیده شده، آزاد میگردد و هم زمان حیاتی آن ، مواد فرعی ایجاد شده در اثر اکسیداسیون محلول ظهور با جفتگرهای رنگی “کوپلرها” فعل و انفعالاتی انجام میدهد و در سرانجام تصویر رنگی به نسبت مقدار نقره آزاد شده حاصل آتلیه عروس و داماد میشود.