آیا آسسولفام پتاسیم برای من مضر است؟

• هشدارها: افراد دچار به بیماریهای کلیوی، دیابت، امراض قلبی، بیماری آدیسون (نارسایی غده فوق کلیوی یا هیپوکورتیزولیسم)، زخم معده یا بقیه مشکلات سلامت، نباید هیچ وقت مکمل پتاسیم را بدون مشورت پزشک مصرف کنند، چون هر تغییر تحول اندکی در غلظت پتاسیم، منجر تولید تغییرات دارای در کارایی اندامهای متعدد تن میشود. مکمل های حاوی پتاسیم را از کجا تنظیم کنیم؟ حتماً در همین حوزه تحقیق کرده و برچسب های غذایی موجود بر بر روی مواد غذایی را بخوانید. در این مورد، قند به طور مناسب جذب بدن نمی‌شود و همین امر منجر عبور آن از سیستم گوارش بدن شده (چرا که تن نمیتواند آن را جداسازی کند) و در سرانجام به ایجاد گاز و درد شکم سبب میشود؛ چرا که این قندها آغاز به واکنش اهمیت باکتریهای طبیعی روده میکنند. آلبرتو و همکاران (2010) حساس مطالعه ایجاد ماده خشک و تجمع مواد غذایی پس از کشت مداوم کاهو، گوجه و برنج در بستر زئولیت نشان دادند که زئولیت به عنوان یک منبع نماید رهای مواد غذایی برای گیاه می باشد. همین کلمه در انگلیسی از کلمه و واژه پتاس potash یا این که (pot ashes آنچه از بخار کردن محلول خاکستر چوب یا شاخههای درخت در کوزه به جا میماند) گرفته شده هست و نماد اتمی K از نام لاتین آن کالیم (Kalium) گرفته شده می باشد که خویش ماخوذ از واژه عربی “القَلیَه” (خاکسترهای گیاه) است. برای این که بدانید تنش در عضله ها به خاطر نبود پتاسیم می باشد یا نه؛ ضروری است آزمایش پتاسیم بدهید. هیپوکالمی میانگین تا شدید می تواند موجب اختلال در بضاعت کلیهها برای متعادل ساختن مرحله مایعات و الکترولیتها در جریان خون شود که این مسئله ممکن می باشد سبب به پرادراری یا این که افزایش ادرار شود. جوشها نیز میتوانند بوسیله کپک موجود در میوههای خشک ایجاد شود که خرما نیز یک عدد از خرید زاج پتاسیم آنهاست. سایر دلایل جانبی ذکر نشده هم ممکن است در برخی از بیماران رخ دهد. همانطور که در بالا هم گفته شد، بیشتر بزرگسالان پتاسیم کافی مصرف نمی خرید ویتامین پتاسیم کنند. بثورات پوستی: میوههای خشک مثل خرما میتوانند سبب ساز ایجاد جوش و بثورات پوستی شوند و مقصر هم توشه دیگر سولفیتها هستند.