آیا نوشیدن آب از بطری های مسی می تواند به کبد و کلیه ها آسیب برساند؟

به گفته کارشناسان، میزان مسی که می توان به طور ایمن از طریق آب آشامیدنی از یک بطری مسی مصرف کرد، حدود 1.3 میلی گرم در روز است. با این حال، امروزه بسیاری از بطری های آب مسی در بازار، مس بیشتری از این مقدار آزاد می کنند، به خصوص اگر به درستی تمیز و نگهداری نشوند.

سازمان جهانی بهداشت (WHO) حداکثر غلظت قابل قبول مس در آب آشامیدنی را 2 میلی گرم در لیتر تعیین کرده است. با این حال، برخی مطالعات نشان داده اند که سطح مس در آب بطری های مسی می تواند از این حد فراتر رود، به خصوص اگر آب برای مدت طولانی در بطری باقی بماند.