اتحادیه اروپا افراد و شرکت های مخابراتی بیشتری را به دلیل نقض حقوق در ایران تحریم می کند

اتحادیه اروپا افراد و شرکت های مخابراتی بیشتری را به دلیل نقض حقوق در ایران تحریم می کند

پاریس: اروپایی شورا روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تصمیم گرفته است برای هشت مورد دیگر اقدامات محدودکننده اعمال کند اشخاص حقیقی و یک نهاد مسئول نقض جدی حقوق بشر در ایران است.
در این بیانیه آمده است که شورا در حال تحریم آریانتل، ارائه‌دهنده خدمات تلفن همراه ایرانی است که به ساختار نظارتی مخابراتی که توسط دولت ایران برای سرکوب مخالفان و صداهای انتقادی در ایران ترسیم شده بود، کمک کرده است.
فهرست‌های جدید همچنین شامل نمایندگان مجلس ایران، اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) و بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – نهادی که مسئول مدیریت سرمایه‌گذاری‌های سپاه است، می‌شود.