از آنوشکا شارما گرفته تا پریانکا چوپرا: نگاهی به عروسهای بالیوود و نگاه های پذیرایی آنها

ما شاهد بزرگترین عروسی های چند سال اخیر بوده ایم. از عروسی غافلگیرانه آنوشکا شارما-ویرات کوهلی در ایتالیا گرفته تا عروسی مقصد پریانکا چوپرا-نیک جوناس در جودپور ، ما دوست داشتیم که چگونه خانم های برجسته شهر B برای عروسی های خود جشن بگیرند. برای جشن گرفتن عروسهای با شکوه بالیوود ، ما در حال سفر به مسیر حافظه هستیم و نگاهی به ظاهر پذیرایی آنها می اندازیم. از ساری گرفته تا لهنگاس ، در اینجا نگاهی می اندازیم به نحوه لباس پوشیدن دیوهای شهر B برای مراسم عروسی مربوطه: