از نیتا آمبانی تا هارناز ساندو: چه کسی در مراسم افتتاحیه «صدای موسیقی» در NMACC چه پوشیده است

The Sound of Music برای اولین بار در هند عرضه شد

مردم برای اولین بار در هند موزیکال بین المللی برادوی را تجربه می کنند و در مرکز فرهنگی نیتا موکش آمبانی به نمایش گذاشته می شود. خانم نیتا آمبانی از حضور بازیگران این نمایش موزیکال در مرکز استقبال کرد و مراسم افتتاحیه با حضور افراد مشهور زیادی برگزار شد. در اینجا نگاهی به برخی از افراد شیک پوشی که برای این نمایشگاه آمده اند می بینیم.