استفاده از ماسک در قانون ساخت هلند لازم الاتباع است

AMSTERDAM: قانونی مجاز به استفاده از ماسک صورت وارد عمل شد هلند روز سه شنبه با کشور در یک “قفل جزئی” از 13 اکتبر ، مقامات انتظار می رود که آمارهای هفتگی را در روز سه شنبه منتشر کنند که نشان می دهد عفونت های جدید Covid از 36931 مورد گزارش شده برای هفته منتهی به 24 نوامبر تقریباً مساوی است. برای سه ماه اولیه تحمیل شود. متخلفین می توانند تا 95 یورو جریمه شوند (حدود 8391 روپیه).
دولت از مارس تا سپتامبر استفاده عامه از ماسک های پارچه ای غیر از حمل و نقل عمومی را توصیه نکرده است. در 30 سپتامبر تغییر رنگ داد.