افسانه های واکسن کرونا ویروس | واکسن COVID-19: 5 افسانه نادرست برای اجتناب و جدا شدن از آنها

مطمئناً دانشمندان و محققان در حال سوختن روغن نیمه شب برای تولید واکسن هستند. علاوه بر این ، یک فوریت در نیاز به یک درمان احتمالی نیز وجود دارد. با این حال ، فقط به این دلیل که پیشرفت در توسعه همان سریع است ، به این معنی نیست که عجله دارد. در حالی که ساخت بیشتر واکسن ها سالها به طول می انجامد ، اما در زمینه واکسن ویروس کرونا ، بسیاری از شرکت های بزرگ ، دولت ها و تیم های تحقیقاتی برای اطمینان از یک روش درمان سریع و مطمئن همکاری کرده اند.