الگوی رفتاری کودک شما ، طبق علامت زودیاک او

برج حمل به ویژگی های رهبری معروف است. حتی از نظر کودک ، آنها کاملاً رئیس بچه هستند. با توجه به شرایطی که ممکن است مجبور به تصمیم گیری سریع و شدید باشند ، به دلیل بلاتکلیفی ممکن است کمی لنگ بزنند ، اما با گذشت زمان جبران می کنند. همانطور که گفته شد ، یک کودک برج حمل نیز می تواند بسیار خودجوش و سرگرم کننده باشد ، به ویژه هنگامی که چیزی برای جشن گرفتن داشته باشد. اما وقتی آنها در پریشانی هستند ، تشخیص این مسئله خیلی دشوار نخواهد بود.