انتقام جو و سرد: سمت تاریک ثور

برج ثور – شخص قابل اعتماد و وفادار یک شریک زندگی عالی، یک دوست عالی و یک همکار عالی برای هر کسی است که به دنبال وفاداری و قابل اعتماد بودن است. با این حال، آنها می توانند اسرار عمیق تاریک نیز داشته باشند. اگر به عمق این علامت زودیاک بروید، اسرار پنهانی را خواهید یافت که می تواند شما را شگفت زده کند.

در اینجا ما برخی از اسرار تاریک ثور را که توسط راشی گائور، مشاور جهانی – طالع بینی، اعداد، واستو و فنگ شویی به اشتراک گذاشته است، فهرست می کنیم.