اوکراین: هند می گوید اوکراین درخواست داروها و تجهیزات پزشکی اضافی کرده است

اوکراین از هند درخواست اضافی کرده است داروها وزارت خارجه هند روز چهارشنبه گفت و تجهیزات پزشکی.
این درخواست در جریان سفر سه روزه معاون وزیر خارجه اوکراین به هند مطرح شد امینه جاپاروواهنگامی که او با وزیر امور خارجه دیدار کرد، میناکشی لخیدر بیانیه وزارت خارجه هند آمده است.
در این بیانیه آمده است: معاون وزیر امور خارجه اوکراین همچنین پیشنهاد کرد که بازسازی زیرساخت ها در اوکراین می تواند فرصتی برای شرکت های هندی باشد.