اگر الان پیستون نکنید، بعداً از خود متنفر خواهید شد

برای اینکه پره و پیستون تقریباً مهر و موم کامل دربین فشار مکش و تخلیه را مراقبت کنند، کتابچه راهنمای سیستم‌ها و تجهیزات ASHRAE1 اشاره می نماید که برای پشتیبانی از آب‌بندی هیدرودینامیکی و کمتر نشت گاز، «تحمل نزدیک و ماشین‌کاری مرحله زیر اضطراری است». برای هر دو چرخش، کمپرسور تراکم از مبرد را از فشار مکش به فشار فراتر به خط تخلیه منتقل می کند. به کارگیری از در دست گرفتن الکترونیکی موتور، که در سکو نخستین به جهت تغییر و تحول سرعت کمپرسور استعمال می شود، بسط در اختیار گرفتن گشتاور پیشرفته را امکان پذیر کرده است، به طوری که گشتاور موتور ارائه شده را می قدرت به طور اتومات تنظیم کرد تا نیروی آیتم نیاز کمپرسور را تحویل دهد و خطرات ارتعاش را کاهش دهد. روزگار باز و بسته شدن می تواند ناپیوستگی های جریان فرکانس فراتر دیگری تولید کند. همین قابلیت و امکان در دست گرفتن بهینه‌تر زمان‌بندی سوپاپ را در محدوده وسیع‌تری از سرعت‌ها و بارهای موتور برای بهبود مصرف سوخت و آلاینده‌ها آماده می‌کند. موتورهای جت یا موشک حساس افزایش فشار درون موتور نیروی رانش تولید می کنند. در عملکرد بی آلایش دو سیلندر، پره پایینی کمپرسور توسط نیروی تولید شده بوسیله اختلاف فشار میان فشار مکش در نوک پره و فشار تخلیه در یک محیط پره قطع شده که در سمت عقب پره فعالیت می‌کند به پیستون نورد فشار می‌آورد. (مانند شکل 3 الف) – دقت داشته باشید که در این سیستم پره دوم کمپرسور فنر ندارد. این شامل یک موتور محرک است که در راستای مکانیزم دانسیته و بالاتر از آن کارگزاری شده است، که هر دو در یک پوسته قرار دارا‌هستند (همانطور که در نمودار یک کمپرسور چرخشی پیستون غلتشی دو سیلندر در رخ 1 نشان داده شده است). همین پوسته یک پلنوم به جهت گاز پرفشار در حین خروج از فرآیند فشرده سازی مهیا می کند. به تیتر مثال، کارکردن کمپرسور در خروجی پایین، در مقایسه حیاتی روشن و خاموش نمودن مکرر کمپرسور، جواب مضاعف رضایت‌بخش‌تری به سیستم ارائه می‌دهد. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد پیستون شاپ بدست آورید به وبسایت ما پیستون شاپ مراجعه کنید.