ایالات متحده شرط تحقیق در مورد منشا ویروس کرونا را به رهبری WHO محکوم می کند

ژنو: ایالات متحده روز سه شنبه گفت كه شرایطی كه یك تیم متخصص از طرف سازمان بهداشت جهانی برای بررسی منشا ویروس كرونا ویرایش می كنند ، به طور شفاف مورد مذاكره قرار نگرفته اند یا مطابق با توافق نامه مورد توافق كشورهای عضو نبوده اند.
دولت ترامپ آژانس سازمان ملل متحد را به “چین محور” متهم کرده است ، که مدیرکل WHO تدروس آدانوم غبرایزوس بارها آن را رد کرده و چین را به پنهان کردن میزان شیوع اولیه خود متهم کرده است.
گرت گریگسبی ، رئیس دفتر امور جهانی در وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده ، به مجمع وزیران WHO گفت كه كشورهای عضو از مرجع تحقیق فقط چند روز پیش مطلع شده اند.
وی گفت: “TOR (شرایط مرجع) به روشی شفاف با تمام کشورهای عضو WHO مورد مذاکره قرار نگرفت. به نظر می رسد TOR و تحقیقات خود با حکم ارائه شده توسط کشورهای عضو ناسازگار است”.
مایک ریان ، متخصص ارشد WHO در تاریخ 30 اکتبر گفت که تیم دانشمندان و همتایان چینی آنها به رهبری WHO اولین جلسه مجازی را در مورد تحقیقات مشترک در مورد منشا ویروس کرونا که در اواخر سال گذشته در چین ظاهر شد و در آن مستقر می شود ، برگزار کردند. زمین به موقع
طبق آمارهای رویترز ، در سراسر جهان ، بیش از 50.74 میلیون نفر آلوده و 1.26 میلیون نفر فوت کرده اند.