ایدههای جذاب ساخت استخر خانگی با مخزن، پالت چوبی و کانتینر

قرارگیری در معرض باد: محل ساخت استخر نباید در معرض باد شدید باشد. ذیل هیچ شرایطی از آرماتورهای زنگ زده و یا این که آغشته به روغن نباید استعمال شود در شکل آغشته بودن آرماتورها به روغن یا این که زنگ زدگی آنها، باید قبل از اجرای آرماتوربندی زنگ زدی و یا روغن بر روی آرماتورها را پاک کرد و بعد اقدام به بتن هزینه ایجاد استخر ذخیره آب ریزی کرد. استخر وینیلی: دسته دیگری از استخر می باشد که در باغ قابل احداث است. در استخرهاي روباز دستکم عرض حاشيه 4 متر می باشد كه در استخرهاي سرپوشيده اين میزان تا 50 درصد قابل كاهش هست يعني 2 متر. با همین فعالیت آب همیشه تمیز بوده و دیگر خبری از آشغال و کثیفی نظیر برگ، شاخه، سنگ، گل و لای در آب استخر نخواهد بود. حساس به کار گیری از غلتک رنگ، رنگ اپوکسی را به شکل معادل مهم امداد برس رنگ، رنگ بزنید. دقت داشته باشید که کلر می بایست اهمیت یاری یک فیدر شیمیایی به آب بیشتر شود، چرا که در غیر این شکل به صورت هم اندازه در آب استخر توزیع نمیشود. کلیدی ترقی تکنولوژی و مکانیکی شدن زندگیها، جای ورزش در برنامه روزانه خیلی از اشخاص خالیست. از آنجایی که هزینه ساخت استخر خانگی روباز کاهش است، استقبال بیشتری از آن میشود. سطح پایین فعالیت می بایست قبل از اعمال همین پوشش از حیث پرداخت و مشکل و فرج تخلخل یکنواخت شود تا پوشش الاستومری قابل قبولی بر روی تراز انجام شود .بهترین مواد جهت ترمیم زیر تراز و سوراخها نظیر ترک دربین بولت در دیواره مخزن استعمال از ترمیم کننده های الیاف دار می باشد .پوشش الاستومری به نام آب بند کننده فشار مثبت هم نامیده می‌شود و بر بر روی دیواره داخلی استخر یا مخزن مهم برس کشیده میشود. باید توجه داشت کف تصفیه منزل استخر باید به میزان دستکم 30 سانتیمتر از کف استخر پایینتر باشد، رعایت همین امر موجب می‌شود همواره هد مثبت بر بر روی مسیر ساکشن پمپ وجود داشته و مشکلی از جهت ورود هوا به باطن پمپ وجود نداشته باشد. مسیر تصفیه استخر حداقل شامل فیلتر و پمپ است، که غالبا به کارگیری از فیلتر شنی مطلوب ترین گزینه جهت تصفیه مواد فیزیکی آب استخر می باشد. به جهت استخرهایی دارای عمق های مختلف، اضطراری میباشد که بررسی کنید که زاویه شیب از یک انتها تا انتهای دیگر سازگار است. مبادرت به تولید استخر کنید. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات بسیار بخش اعظم در مورد ساخت استخر فانتزی لطفا به تماشا از وب تارنما ما.