این علائم زودیاک عاشق صداقت هستند و به شدت صریح هستند

افراد این علامت زودیاک در مورد هر موضوعی بسیار انتقادی هستند. آنها نمی توانند کمک کنند اما از اطرافیان خود انتقاد می کنند ، که آنها را فردی خشن نشان می دهد. با این حال ، هنگامی که کسی در همان مورد با آنها روبرو می شود ، باکره ها از آن احساس بدی دارند. آنها ممکن است خود را در برابر آن شکست دهند ، اما دوباره ، احتمال زیادی وجود دارد که آنها دوباره همان کار را تکرار کنند.