این مطلب راهنمای عکاسی برای شماست

عکاسی سیاه و سپید مطلوب برای هر گونه عکاسی از شی ءها بیجان است. به جهت دیدنی خیس شدن عکس می توانید، لباس یا این که شیءای که در دست سوژه وجود دارد را نیز رنگ حیاتی پس راستا انتخاب نمایید. همین نور «نور حاشیه-rim light» یا این که «نور جداکننده-separation light» نام دارد؛ زیرا در انقطاع کردن سوژه از پس حوزه اثر گذار است. عکاسی از اجسام بی جان یک فرصت عالی برای تحلیل نحوه به کارگیری از بوکه برای معمولی کردن پس زمینه، جلب دقت بیننده به جایی که میخواهید، و تقویت داستانی می باشد که می خواهید بگویید. اهمیت یک دوربین ساده، یک فلاش کلیدی اقتدار مناسب، ابزارهایی به جهت بازتاب دادن نور و رعایت تعدادی نکته بی آلایش و اهمیت می توان عکسهای پرتره تصویب کرد. شما اهمیت به کارگیری از یک دوربین ساده و فلاش آن توانمند خواهید بود یک پرتره ثبت کنید. در صورتی که عکاس صنعتی، اجازه ندارد از این شیوه استفاده کند. شما می بایست مطمئن گردید که نگاه بینندگان به همین سمت جلب میشود. تاریخ عکاسی همواره سرشار از انسان ها، هنرمندان و مخترعانی بوده که هنرشان را به سمت مدرنیته ساماندهی کرده اند. به این معنی که بهجای پرداختن به مسائل تکنیکی باید به دوربین اذن غوطه ور شدن در داخل حوادث را داد. برای جلوگیری از همین اتفاق، می بایست مبداء نور اهمیت در جایی خارج از دوربین قرار بدهید تا اهمیت در دست گرفتن سایهها، کنتراستها و هایلایتها بتوانید ساختار چهره، پوست و بقیه ویژگیهای اندام شکل سوژه را بهتر در عکس خویش ثبت کنید. قبل از آن تقریباً تمام عکس ها تک رنگ بودند؛ هرچند تعداد انگشت شماری از عکاسان که دستی در شیمی و کیمیاگری داشتند ده سال ها قبل، از شیوه های خاصی به جهت گرفتن تصاویر رنگی استفاده می کردند که حساس پاره ای جستجو می توانید چندین از همین عکس ها که در سال های 1800 و اوایل1900 گرفته شده اند را ببینید. در در آغاز نگران این ها نباشید؛ در طول زمانه متوجه می گردید که به این ها نیاز دارید یا نه. اثر: دوربین هایی به این مراد قرن ها قبل از همین نیز وجود داشته هست اما اهمیت همین نقص کلیدی که حاذق به تصویب عکس نبودند! دوراندیشی و هوشیاری انسان ها می تواند از نحوه جنبهی معنوی که در فعالیت عکاسی وجود داراست ارتقا یابد. تجهیزات دیگر: اسباب جانبی عکاسی بی شماری وجود دارد از ریموت شاتر گرفته تا GPS و پرینتر و غیره. کیف: یک کیف شانه آویز به جهت عکاسی خیابانی، یک کیف رولی برای عکاسی استودیویی، کوله پشتی برای عکاسی منظره و آتلیه کودک نیکان در تهرانسر غیره.