بازگشت خنده دار برای افرادی که هنگام مطالعه شما را آزار می دهند

همه خوانندگان می دانند زمان خواندن مقدس است. چه زمانی را برای خواندن کتاب اختصاص داده باشید و چه سرانجام با آن حلقه زده باشید و یا اینکه به راحتی در هنگام سفر وقت برای خواندن آن پیدا کرده اید ، مکان خوشحال خود را پیدا کرده اید. متأسفانه افراد غیرخواننده اغلب درک نمی کنند که کتاب به معنای صحبت نکردن با من است. چه خانواده ای که از دریافت آن امتناع می کند ، دوستان یا اگر مسافرت هستید ، غریبه های دوستانه قصد دارند با مکالمه با شما وقت را بگذرانند ، مردم مطالعه شما را قطع می کنند ، معمولاً با س questionsالات غیرضروری. در اینجا چند پاسخ وجود دارد که می توانید به آنها بدهید: