با مردی آشنا شوید که در طول زندگی خود با بیش از 100 زن ازدواج کرد

ارتباط بازار فروش

ویگلیوتو با بسیاری از همسرانش در بازارهای فروش کثیف ملاقات کرد و بلافاصله از آنها خواست تا با او ازدواج کنند. او به زنان می گفت که دورتر زندگی می کند و از آنها می خواست که وسایل خود را جمع کنند تا به او بپیوندند. هنگامی که ویگلیوتو جمع می‌شد، با دارایی‌های خود فرار می‌کرد و دیگر دیده نمی‌شد و دارایی‌ها را در بازارهای کوچک می‌فروخت.