برج خنک کننده – برج خنک کن – مهتاب گستر

در برج خنک کننده جریان تحمیلی هوای گرم شده مجدد به باطن برج برنمی گردد، به استدلال ارتقا تراز تماس آب دارای هوا مهم بازده بالایی می باشد. برای گزینش پکینگ برجهای خنک کننده بایستی به کاربری و وضعیت بهره برداری از دستگاه دقت شود؛ برای نمونه پکینگهای طرح فیلم که از فرآورده P.V.C ساخت می شوند به استدلال ساخت تراز تماس گسترده تر، در میان آب و هوا حساس راندمان بیشتری نسبت به پکینگهای طرح اسپلش که از محصول P.P ساخت می شوند هستند، ولی در مقابل پکینگهای طرح اسپلش در برابر رسوب و آب بی کیفیت مقاومت بیشتری دارند و دیرتر دچار گرفتگی و حساس رسوبات املاح آب و تخریب می شوند. باید به عنوان آب جبرانی یا توسط دستگاه تصفیه آب مشقت بار تلقی شود تا از کارایی برج کاسته نشود . به طور کلی مسئله رسوب گذاری بیشتر در دستگاه های برج خنک کننده مدارباز چشم میشود. در برج خنک کننده ، این پارامتر بیانگر یک حالت تعادلی است. در برجهای رشته دار یک یا یکسری رشته وظیفه به جریان درآوردن هوا را در درون برج خنک کن دارند. برج خنک کن را اصلی توجه به مورد ها زیر نیز میتوان دستهبندی کرد. از پاراگراف مزایا همین گونه می توان به مصرف کاهش انرژی الکتریکی، صدای کم، قطعات متحرک کمتر و عدم پاشیدن آب به فضای اطراف و از معایب آن میتوان به راندمان پایینتر و هزینه اکثر جهت تولید آن، اشاره کرد. 5. همچنین در رخ چک ویژه بر تکنولوژی هوادهی و سیستم توزیع آب، در مصرف آب و الکتریسیته هم میتوان صرفه جویی مناسبی داشت. برج خنک کننده بر مبنای جهت عکس العمل جریانهای آب گرم دارای هوای سرد به دو مدل تقسیم میشوند. عموماً در برج خنک کنها آب گرم به وسیله لولههایی به بالای برج منتقل شده و در آنجا یا به صورت طبیعی یا مهم آبفشانهایی به سمت زیر برج به جریان میافتد که در ارتفاع این مسیر حساس توجه به دسته برج به شیوههای متعدد اساسی جریان هوای سرد عکس العمل میکند. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بخش اعظم در آیتم چیلر و برج خنک کننده لطفا به تماشا از وب سایت ما.