بررسی واقعیت: آیا واکسن سرماخوردگی ، آنفلوانزا یا آنفلوانزا می تواند باعث آزمایش مثبت COVID-19 شود؟

وقتی نوبت به ارتباط سرماخوردگی با آزمایش مثبت COVID-19 می رسد ، همه چیز به آزمایش های آنتی بادی برمی گردد. این آزمایشات نمونه هایی از خون را گرفته و پروتئین های خاص بیماری تولید شده توسط گلبول های سفید خون را برای مقابله با ویروس شناسایی می کند و می فهمد که آیا فرد قبلاً عفونت داشته است یا خیر. با این حال ، نباید آنها را با آزمایش تشخیصی اشتباه گرفت.

طبق گزارش مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها (CDC) ، “یک نتیجه آزمایش مثبت نشان می دهد شما ممکن است آنتی بادی ناشی از عفونت با ویروس عامل COVID-19 داشته باشید. با این حال ، احتمال دارد که نتیجه مثبت به معنای شما باشد آنتی بادی ناشی از عفونت با ویروسی متفاوت از همان خانواده ویروس ها (به نام ویروس های کرونا) دارند. “