تحقیق در مورد ورزش شنا و خلاصه قوانین آن – دانشچی

برای جلوگیری از این‌که کلر های مضاعف درون آب استخر منجر به آلرژی های چشمی نشود می توانید از عینک شنا به کار گیری کنید. وقتی که آب کثیف در باطن گوش شما گیر میفتد، باکتری ها زمان رشد و ساخت عفونت را پیدا می کنند. چنین عفونت هایی می توانند به سلول های مویی جراحت پذیر درون گوش که مسئول انتقال صدا هستند، صدمه بزنند و سبب ساز کاهش شنوایی شوند. به دست آوردن اطلاعات در گزینه جایی که در آن شنا می کنید، به کار گیری از حافظ های گوش مطلوب و فهمیدن اینکه در شکل باقی ماندن آب در گوشتان چه اقداماتی بایستی انجام دهید، احتمال ابتلا به عفونت های گوش را به حداقل می رساند. شنا ورزشی است که می تواند مهم تصور ریلکس بوسیله اشخاص مسن نیز انجام شود ، به این ترتیب ، یک عدد از بهترین ورزش ها برای یاری به شما در خواب خوبتر شبانه حلقه شناسنامه دار است. او‌لین تمرینی که در تدریس شنا برای حرکت بر روی آب بایستی انجام دهید تمرین پای دوچرخه هست که یادگیری آن در شنا حساس متعددی دارد. شنا دربارۀ مسائل روانی، قابل توجه میباشد زیرا باعث آرامش و ریلکسیشن میشود، خصوصاً در میان اشخاص عصبی و تحریک پذیر اثر گذار خواهد بود. البته در طول روز حیاتی توجه به جور تمرینی که دارید باید از منابع غنی کربوهیدراتی و پروتئینی به کار گیری کرده باشید. شما می توانید برای دوری از ورود آب به گوش هایتان از حافظ گوش به کارگیری کنید. شنا کردن چطور روی گوش هایتان اثر گذاری می گذارد؟ حوله ای را بر روی سر خود نهاده و به مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه آب گرم بخور کنید. شنا نمودن را می توان یک کار بی خطر به حساب آورد، البته اگر پیشگیری های حتمی را به کار آورید. نزدیک به ۵۰ % از افراد مسن، پاره ای مبتلا بی خوابی می شوند، از همین رو این یک خبر مضاعف عالی برای آن ها است. شنا علاوه بر تولید توازن در اندام به جهت تقویت دستگاه قلب و عروق اثرگذار میباشد و جریان خون را تقویت نموده و سبب گشوده شدن رگها میشود. دکتر معالج هوارد کارتر در مجلهی آمریکایی فیزیولوژی (American Journal of Physiology) میگوید: «ما دریافتهایم وقتی که فرد تا مرحله قلب خویش در آب غوطهور است، جریان خون در مغز او سریعتر از زمانی است که بر روی زمین قرار دارد.