تمریناتی که نباید انجام دهید در صورت ضعیف بودن کیفیت هوا

اگر دوست دارید ورزش کنید تا سالم و از نظر جسمی متناسب باشید ، ممکن است در فصل سرما به استراحت نیاز داشته باشید. کریکت ، فوتبال ، frisbee ، هر نوع فعالیت در فضای باز که بخشی از برنامه روزانه شماست باید تا زمان بهبود کیفیت هوا از برنامه شما عبور کند. برای مدتی بهتر است به فعالیت های داخل منزل مانند بدمینتون ، بسکتبال و تنیس روی میز بپردازید.