خاصیت و مهره مار سرمهره

مطالعات در مورد موضوع خواص داشتن مهره مار اصلی نشان می دهد که در جهان ، هر جسمی دارای تعدادی از خصوصیات نهفته است ، از جمله انرژی فوق العاده بارهای مثبت و منفی ، و این برای برخی از سنگها صادق است ، مانند: فیروزه ، عقیق ، زمرد ، شجر ، آمیتیس و … اعمال می شود ، قوی ترین این سنگها مهره مار است که از این قاعده مستثنی نیست. بیشتر سنگها به دلیل ویژگیهای مثبت بار مغناطیسی این محبوبیت را در بین مردم پیدا کرده اند.

خواص مهره های مار

به گفته برخی از افراد شاغل در این زمینه: مارها به دلیل متابولیسم متفاوتشان بار مغناطیسی مثبت و منفی بیشتری نسبت به سایر حیوانات دارند كه در مارهای نر بار مثبت و در زنان بار منفی دارد و اینها خصوصیات در مارها منحصر به فرد است باعث شده است که مهره های به دست آمده از گونه های مختلف مار دارای خاصیت جذب و مغناطیسی باشند ، یکی از مهمترین خواص این سنگ محبوب جذب انرژی های مثبت اطراف آن است.

از جمله خواص مهره های مار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

خواص جذابیت
خواص افتتاحیه
رونق تجارت
اعتماد به نفس و آرامش
محبوب شدن در بین افراد اطراف و دوستانتان
روابط عاطفی با دیگران و محبوبیت ایجاد کنید.

عملکرد مهره مار جفت شدن مار

همانطور که در مقالات قبلی ذکر شد ، موضوع مهره مار چیست؟ با توجه به خصوصیات مهره مار ، می توان نتیجه گرفت که عملکرد اصلی مهره مار خاصیت جذب آن است که با استدلال اینکه مهره مار می تواند انرژی را جذب کند ، می توان نتیجه گرفت. مارهای مثبت اطراف شما آنها را به خود جلب می کند و این انرژی ها را به شخصی که مهره مار را بر عهده دارد منتقل می کند. به گفته برخی از بازاریان در این سرزمین ، قدرت حساب اصلی مار برای حل برخی مشکلات غیرقابل انکار است.

حساب اصلی مار را بشناسید

شناسایی مهره مار کار چندان دشواری نیست. همانطور که مارها در گونه های مختلف وجود دارند ، مهره های آنها نیز چنین می شوند. به طور کلی ، مهره مار را می توان به دو دسته هندی و ایرانی تقسیم کرد که اندازه مهره مار هندی بزرگ است و مهره مار ایرانی کوچکتر از نوع هندی آن است ، نیازی به گفتن نیست که این تفاوت اندازه در ارسال انرژی به فرد بسیار زیاد است ، متفاوت است و نوع هندی انرژی بیشتری را با قدرت فوق العاده منتقل می کند.