خرید سرور مجازی لینوکس در 1401/1/31

Linux VPS یا این که همان سرور مجازی لینوکس، اصطلاحاً سروری به همراه internet سریع میباشد که دارای سیستم ادله لینوکس هست و توزیع های متمایز نظیر CentOS، Debian و Ubuntu را دارد؛ سرورمجازی لینوکس در دیتاسنتر ذیل سرور های فیزیکی میزبانی میگردد و میتوان آن را به شکل مستقل مدیر کرد.

خرید سرور مجازی لینوکس