خرید میلگرد در بازار به قیمت امروز – آهن ملل

بله بها میلگرد به صورت لحظه ای در وبسایت آهن پخش بروز رسانی جوش میلگرد به ورق می گردد. حساس اعتنا به استاندارد کارگاه ذوب آهن اصفهان وزن هر بندیل 4700 کیلوگرم می باشد که از همین رو در هر بندیل متساوی 428 شاخه میلگرد 12 موجود هست که از حاصلضرب همین عدد ها ارزش میلگرد 12 در هر بندیل آنالیز میشود. به عنوان مثال تیر بتنی پایین نیروهای خمشی دچار کشش می‌گردد و از آنجایی که مقاومت کششی بتن صفر است از این رو میلگرد ( Reinforcing bar ) وظیفه تحمل گیرایی در تیر بتنی را فیلم جوش سر به سر میلگرد ایفا میکند. ، میلگرد آجدار A3 حداقل تنش تسلیم 400 مگاپاسکال و دست کم مقاومت کششی 600 مگاپاسکال دارااست و همینطور میلگرد آجدار A4 دستکم تنش تسلیم 500 مگاپاسکال و دست کم مقاومت کششی 650 مگاپاسکال دارد. میلگرد آجدار A2 حداقل تنش تسلیم 340 مگاپاسکال و دست کم مقاومت کششی 500 مگاپاسکال دارد. برجستگیهای همین میلگرد سبب ساز چسبندگی بیشتر حیاتی بتن شده و درنتیجه مقاومت سازه را ارتقاء میدهد. شکل آجهای همین گونه میلگرد، به شکل هفت و هشتی یا به عبارتی جناقی است. آج میلگرد پیچ در پیچ جناقی می باشد که در دو نمونه دوکی و یکنواخت و یا این که آج مرکب عرضه می گردد. میلگرد های فولادی در گونه های متعدد و گونه های گوناگون عرضه میشوند. میلگرد آئین صنعت در سه گونه کلی ایجاد و عرضه میشود. میگرد ۸ معمولی به روش ریخته گری ایجاد می گردد و به نسبت میلگردهای آجدار از استقامت مقداری برخوردار است. میلگرد سایز ۱۴ در منزلت میلگردهای آجدار استاندارد A3 قرار دارااست که از دشواری نسبتا مهربانی برخوردار است. میلگرد تولید شده در سوله بر مبنا میزان کربنی که در آلیاژ فولاد استعمال میشود منزلت سختی متمایز پیدا میکنند. تفاوت میلگرد A2 و A3 در دستکم تنش تسلیم ، دست کم مقاومت کششی ، جایگاه سختی ، ظاهر آج و تغییر تحول طول نسبی آن است. همین پروفیل فولادی به برهان مشخصات و مختصات مکانیکی مناسب، به طور گسترده در بتن به مراد ارتقا مقاومت کششی به کار گیری میشود.