خودشیفته و کنجکاو: سمت تاریک قوس

آن شخصیت آفتابی حباب‌آلود، گفت‌وگوهای شاد، گروهی از افراد در مهمانی را در کنار خود نگه می‌دارد، تقریباً مانند یک آهنربا، اغلب یک قوس‌دار است! شوخ طبعی و شوخ طبعی آنها همراه با دانش واقعی، آنها را به سرگرمی های طبیعی تبدیل می کند. چه کسی آنها را دوست نخواهد داشت؟ خب، آنها قطعاً تمایل دارند که به همان اندازه دوست داشته باشند، همه اینها به لطف خلق و خوی صریحشان است. آنها بسیار مثبت و دوستانه هستند، اما حتی این علامت زودیاک شاد نیز جنبه تاریکی دارد. بیایید ببینیم راشی گور، مشاور جهانی – طالع بینی، اعداد، واستو و فنگ شویی در مورد جنبه تاریک این علامت زودیاک چه می گوید.