خوردن سبزیجات در مقابل آب گیری: چه چیزی برای کاهش وزن بهتر است؟

سبزیجات بسیار متنوع هستند ، شما می توانید آنها را به صورت خام بخورید ، بپزید یا به شکل آب میوه میل کنید. نوشیدن آب میوه و خوردن سبزیجات موافق و مخالف است. بنابراین ، اگر مجبورید یکی از این دو را انتخاب کنید ، ابتدا باید اهداف خود را ارزیابی کنید.

خوردن سبزیجات فیبر را برای شما فراهم می کند که بیشتر در آب میوه ها وجود ندارد. فیبر فله را به مدفوع شما اضافه می کند ، که برای یک حرکت دفع مدفوع مهم است. برای موفقیت در برنامه کاهش وزن ، داشتن یک سیستم هضم سالم و دفع مدفوع مهم است. اما حقیقت دیگر این است که بسیاری از ویتامین های موجود در سبزیجات ویتامین های محلول در آب هستند که به دلیل اکسیداسیون به راحتی از بین می روند. در کل فرآیند خرد کردن ، پخت و پز ، ذخیره و مصرف مقدار زیادی از مواد مغذی موجود در سبزیجات از بین می رود.