داستان پشت ساری 100 ساله شلوکا آمبانی

انتخاب رنگ طلایی به رنگ های دیگر

“وقتی @shloka11 didi به من گفت برای اولین کارکرد NMACC به او استایل بدهم خیلی عصبی بودم. من قبلاً بارها به او استایل دادم، اما این بار هر دوی ما علایق متفاوتی داشتیم. بنابراین تصمیم گرفتم به دنبال طلا بروم.” او را کنار کشید، زیرا با توجه به بارداری خود می خواست زیبا به نظر برسد و در عین حال در لباس راحت باشد. همچنین، بارداری او قرار بود فاش کننده باشد، بنابراین او می خواست استایل خاصی بسازد که برای همیشه در یادها بماند.”