دانستني هاي جالب در مورد كفش

4)به موقعيت و شرايط خودتان هنگام خريد كفش توجه كنيد. پس پاشنه بايد وجود داشته باشد، اما كفشهاي پاشنه بلند هم، به طريق ديگري سبب آزار و درد پا مي شوند. بندهاي نازك به علت قطر كم، فشار بيشتري روي يك نقطه از پا متمركز مي كنند و سبب آزار آن مي شوند. به طور كلي هر كفش مردانه بندداري كه از قوزك پا بالاتر نباشد، كفش آكسفورد ناميده ميشود. دكتر فرزانه تركان درباره نرمش و جابه جا كردن عضلات براي رفع خستگي پا اظهار داشت: اين حركات باعث جريان خون به نقاط متعدد پا ميشود كه ميتوان مچ پا را به سمت بالا كشيد و نگه داشت. غالبا در اين دوران، بين نيم تا يك نمره، تغيير سايز خواهيد داشت كه با دقت به اين تغيير بايد كفشي مناسب تعیین كنيد. بعد از خواندن اين متن، به ترازو كافي درمورد كفشهاي مردانه داده ها خواهيد داشت تا به راحتي بتوانيد به فروشگاههاي كفش برويد و كفش موردنظر خویش را گزینش كنيد. 7)اگر از كمردردهاي مكرر رنج ميبريد،حتما اهمیت اعتنا بيشتري كفشهايتان را تعیین كنيد و سعي كنيد كفشهاي طبي به پا كنيد زيرا اين كمردردها گاهي از عواقب پوشيدن كفشهاي نامناسب و غير استاندارد است. امروزه از روغن تربانتين به تیتر حلال استفاده مي شود، ولی در بعضي موردها به علت گراني اين روغن به جاي آن پارافين مايع يا نفت به كار مي مارک كه اما از مرغوبيت واكس خواهد كاست. مي توانيد از عكسها استعمال كنيد تا خوبتر نوع كفشها را بشناسيد. در صورتی که كفش آكسفورد شما قهوهاي يا قرمز رنگ خيلي تيره است، جور بنددار گشوده آن اهمیت هر نوع شلوار جين و كتان يا كت شلوارهاي روشن و كت هاي اسپرت ست ميشود. رسميترين مدل كفش آكسفورد، كفش بنددار بسته چرم مشكي رنگ کفش اسپرت پسرانه دیجی کالا است. اكثر كفشهاي رسمي يا كاري در دو نوع اصلي قرار ميگيرد: كفشهاي آكسفورد(كفش بنددار) و كفشهاي رويه كوتاه سوای بند. •كفش آكسفورد نوك بال(wingtip) رايجترين گونه كفش آكسفورد است. دكتر تركان اساسی اشاره به به کارگیری از كفشهاي لژدار كه طول كفي كفش از قسمت پاشنه تا پنجه پا ادامه داراست و اختلاف آن يك تا دو سانت نيست، اظهار داشت: غالبا نوك باريك و پاشنه بلند كفش سبب ساز انتقال وزن تن به جلوي پا و تغيير شكل درانگشتان و بيرون زدگي استخوان پا به خارج مي شود. 2)هنگام تعیین كفش در حیث داشتهباشيد انگشتان پايتان مبتلا تغيير حالت نشوند و يا كنارههاي پايتان پایین فشار ناشي از كفش قرار نگيرند.