دریچه خورشیدی – پروتهویه – دریچه گردابی

9. دریچه شمسی معمولا به صورت تایلی داخل حفره های سقف کاذب به صورت ترکیبی دارای حجم پلنیوم باکس جاسازی و کارگزاشتن می شوند. مغازه اینترنتی روزنه مهم به کارگیری مدیران، کارشناسان و همکاران متبحر ی برنا اساسی هدف خدمت رسانی در بخش فن آوری دیجیتال و فروش تلفن همراه تلفن همراه و لوازم جانبی آن در برندهای گوناگون شیوه اندازی شده است. پس موردی است که شما واقعاً باید به آن دقت نمایید و آن را صحیح کنید: اعداد کوچک نشان دهنده پهناور میباشند ، در حالی که اعداد دوچندان دیافراگم های کوچک را نشان می دهند. دارای این درحال حاضر ، می اقتدار آن را به رخ یک عدد که به تیتر “f-number” یا “f-stop” شناخته می شود ، بیان کرد ، دارای سخن “f” نظیر f / 8 قبل از عدد ظاهر می شود. هر کدام از مدلهای روزنه سقفی با دقت به حالت ذکر شده، اساسی بها متفاوتی خواهند بود. بها روزنه سقفی به نوع، کیفیت، شکل ظاهری، اندازه و کارگزاری دمپر وابسته است. به تیتر نمونه ، f / 2.8 بزرگتر از f / 4 و فراوان بزرگتر از f / 11 است. همین شیر یکی از از انواع شیرآلات صنعتی میراب دریچه سقفی رشته کویل است. حساس مراجعه به محصولات وب سایت گروه صنعتی تهویه نظری قابلیت مشاهده، مطالعه و مقایسه قطعات متفاوت سیستم هوارسانی و کانالسازی را خواهید داشت. شما می توانید روزنه خورشیدی را در سایز های متعدد اهمیت اعتنا به فضای گزینه نظر خود سفارش دهید؛ البته اغلب در سایز های مشخصی وارد بازار می شود. در جور روزنه خورشیدی پره پلاستیکی (پره مشکی) قابلیت تغییر جهت هوادهی پره ها در مرحله مونتاژ وجود داراست که حیاتی استعمال از همین مزیت میتوان الگوهای پخش جریان هوا متنوعی و گوناگونی را از این روزنه برای کاربردهای گوناگون و گوناگون پرتاب و چرخش هوا درفضا گزینه لحاظ استخراج کرد. همچنین در جهت به کار گیری کاربردی از این دریچه، اماکن کارگزاشتن اشکال مبدل در محل ورود انشعاب نیز وجود دارد. به جهت کسانی که هر جور نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همچنین هدایت در گزینه چگونگی استفاده از دریچه سقفی دمپردار ، شما احتمال دارد می توانید مهم ما در صفحه وب تماس بگیرید.