دریچه فن کویل

برای جلوگیری از ایجادِ هرگونه صدمه یا این که زخم به بدنه ی روزنه فن کویل آهنی بی آلایش لولایی، پس از خارج کردنِ همین دریچه رشته کویل از کوره می بایست بلافاصله از کاورِ پلاستیکیِ کلفت و ضربه گیر باید برای حفظ دریچه حرفه کویل در برابر ضربه یا این که صدمات احتمالی به کار گیری نمود تا دریچه حرفه کویل بصورت سالم و تمیز به پروژه و محل کارگزاری منتقل شده و هم‌زمان اهمیت روند نصب، از کاورِ خویش گشوده و تدر محل خویش تعبیه گردد. پس از این سطح نسبت به ایجاد درب دریچه حرفه کویل آلومینیومی معمولی لولایی می رسد.برای این عمل بعدها داخلی کادر روزنه فن کویل از اساسی خاصی برخوردار است.در واقع با احتساب دومیل بادخور از طرفین و نیز احتساب ضخامت لولا در یکی از اضلاع فریم دریچه رشته کویل، نسبت به برش ورق درب روزنه رشته کویل اقدام می شود.در ساخت درب روزنه فن کویل بایستی دورتادورِ محیط درب روزنه رشته کویل به مقدار ۱.۵ سانت به باطن کناره بخورد تا از تاب خوردگی یا دفرمه شدنِ ساختار درب دریچه یازدید رشته کویل دوری شود.نکته اهمیت در ایجاد درب همین جور روزنه حرفه کویل همین می باشد که بر روی این درب، شیار یا منفذی به جهت عبور هوا به سمت دستگاه فن کویل ضروری وجود ندارد و در همین دستگاهها هوای رجوع دستگاه توسط کانال مجزای بازگشت هوا تامین می گردد.با برش و خم کاریِ لبه های ورق درب دریچه رشته کویل نسبت به تولید جای قفل یا قفل های زیمنس اقدام می شود تا پس از رنگ آمیزی دریچه رشته کویل آسیبی به ساختار درب دریچه رشته کویل وارد نگردد.پس از آن نوبت به الحاق درب روزنه فن کویل به قاب روزنه فن کویل می رسد.این فعالیت بواسطه لولای فلزی انجام می پذیرد،این کار هم بایستی قبل از عملیات رنگ آمیزی صورت گیرد.با تکمیل ایجاد ساختار کلیِ دریچه حرفه کویل نوبت به انجام عملیات رنگ آمیزی بر روی سطوح داخلی و بیرونی روزنه رشته کویل می رسد.نوع رنگ مصرفی برای سطوح دریچه فن کویل از مدل پودری الکتروستاتیکِ کوره ای می باشد.تنوع کد رنگ های گوناگون سبب می شود هم ساختار روزنه فن کویل در برابر ضربه و صدمات احتمالی مصون بماند و هم تناسب و هارمونیِ خوبی فی مابین نمای سطح ها دریچه حرفه کویل و نمای اطراف محیط ایجاد گردد.لازم به ذکر است پس از انجام عملیاتِ رنگ کوره ای،برای جلوگیری از بروز صدمه به ساختار دریچه حرفه کویل باید آنرا در کاور مشمایی ضربه گیر قرار داد. اضلاع فریمِ روزنه حرفه کویل از متاع پروفیل آلومینیوم می باشد.زاویه برش این اضلاع دقیقا ۴۵ جايگاه در حیث گرفته می شود تا پس از اتصال در گوشه های کادر روزنه فن کویل زاویه ی قائمه یا ۹۰ رتبه تشکیل گردد.برای اتصال همین اصلاع به نیز در گوشه های کادر از قطعه فلزی که از فرآورده ورق گالوانیزه و بصورت L رخ می باشد بهره جسته می شود.این گوشه ها یا کرنرها بصورت پِرسی در زوایای چهارگانه ی فریمِ دریچه حرفه کویل تثبیت شده و به کادر موقعیت یکپارچه و چهارگوش می بخشد.برای تکمیل پروسه ساخت فریمِ دریچه رشته کویل ،در همین سطح نسبت به ایجاد جای پیچ بر روی کادر به تعداد استاندارد بر شالوده بعد ها و سایز روزنه رشته کویل اقدام می شود تا سپس از مراحل رنگ امیزی دچار پریدگیِ رنگ از ساختار کادر روزنه حرفه کویل نشویم. چنانچه درب روزنه فن کویل بصورت لولایی باشد،باید در یک بُعد ازدرب دریچه رشته کویل از لولا به کار گیری نمود.در واقع درب روزنه حرفه کویل توسط لولا به فریم وصل و توسط قفل زیمنسی، بسته و قفل می شود. همین دریچه فن کویل بی آلایش آهنی ماهیتاً از ورق روغنی کلیدی پوشش رنگ کوره ای تشکیل شده است، برای ساخت همین روزنه حرفه کویل ابتدا بایستی کادر روزنه فن کویل را طراحی و ساخت.با اعتنا به ورقی بودنِ ساختارِ این دریچه حرفه کویل به راحتی می توان عرضِ فریمِ این روزنه حرفه کویل را بصورت متغیر در سایزهای گوناگون طراحی و ساخت نمود.البته سایز اصلیِ فریمِ این روزنه رشته کویل دقیقا به بعد ها کلافِ زیرِکارِ روزنه حرفه کویل بر میگردد. دارای دقت به ترقی رشته آوری در ساخت اتومبیل آلات نوین، تولید دریچه های چوبی(ام دی اف) وارد فرآیند پیشرفته و نوین گردیده است. حیاتی اعتنا به میزان عرض فریم روزنه حرفه کویل که عمدتاً ۳ سانت می باشد،ورقی که به جهت فریم دریچه حرفه کویل نیاز هست را به مقدار واجب برش می دهیم و اهمیت خَمکاریِ حاشیه های ورقِ فریم دریچه رشته کویل ،ساختارِ فریم مهیا می گردد. بر روی درب دریچه رشته کویل بر اساس نیاز و درخواست کارفرما هر گونه شیار و معبر هوایی را می توان ساخت نمود. جای پیچ را نیز می توان روی نما و نیز در دیواره ی داخلیِ فریمِ روزنه حرفه کویل کارگزاری نمود. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط اهمیت دریچه حرفه کویل دکت وب دریچه حرفه کویل مشهد تارنما خود باشید.