در اینجا بهترین زمان های نوشیدن آب آورده شده است

نوشیدن آب و هیدراته ماندن برای بدن سالم کلیدی است. آب نقش مهمی در اطمینان از عملکرد روان بدن و محافظت از سلامتی ما در برابر بیماری های مضر دارد. ما را بی آب نگه می دارد و از عوارضی که می تواند منجر به شرایط جدی پزشکی شود جلوگیری می کند. در حالی که نوشیدن مقدار زیادی آب باید یک عادت روزانه باشد ، باید از زمانهایی که باید آب بخورد نیز آگاه باشد. گفته شد ، در اینجا بهترین زمان برای نوشیدن آب و مایعات از دست رفته خود را پر می کنید.