در اینجا دلیل این است که چربی شکم خود را از دست نمی دهید؟

اگر کسی هستید ، که به طور خستگی ناپذیر برای دستیابی به یک بدن سالم و ملایم تلاش کرده است ، حتماً قبلاً فهمیده اید که خلاص شدن از شر تمام چربی های اضافی شکم که لجباز و چالش آور نیستند ، اما همچنین عالی هستند ، چقدر دشوار است خطرات سلامتی شما حتی پس از سرمایه گذاری در تمرینات سخت و رژیم های غذایی محدود ، مطمئناً مجبور می شود که تعجب کند که چرا چربی های شکم آنها از تکون خوردن خودداری می کنند. گفته شد ، برای کمک به شما در کشف منبع مشکل ، در اینجا دلیل است که شما ممکن است چربی شکم خود را از دست ندهید.