در سن 59 سالگی ، تکامل سبک سانیل شتی به طرز تکان دهنده ای خوب است!

در سن 59 سالگی ، مردم شروع به تهیه برنامه بازنشستگی خود می کنند ، اما سونیل شتی بازیگر در حال تهیه برنامه بازگشت خود است. بله ، درست خواندید ، یکی از محبوب ترین قهرمانان اکشن زمان خود ، شتی قرار است 60 ساله شود و به لطف تغییر شکل چشمگیرش ، اخبار بیشتری را که در روزهای اوج خود انجام داده است ، می سازد. باورتون نمیشه؟ نگاهی بیندازید!