دستور پخت مخفی کادا پراساد: سفری شیرین در زمان

منشأ Kadha Prasad را می توان به زمان گورو ناناک دیو، بنیانگذار سیکیسم جستجو کرد. گورو ناناک دیو گفته می شود که اولین دسته از کادها پراساد را در طول سفرهایش برای انتشار پیام صلح، عشق و برابری خود پخته است.

این پراساد خوشمزه در ابتدا تنها با سه ماده – آرد گندم، قیمه و شکر درست می شد. با این حال، با گذشت زمان، مواد دیگری مانند بلغور، زعفران و آجیل برای افزایش طعم و ارزش غذایی غذا به آن اضافه شد. تهیه کادا پراساد نیز غرق در سنت و معنویت است. فرآیند ساخت Kadha Prasad شامل خواندن آیاتی از گورو گرانت صاحب، کتاب مقدس سیک ها است. اعتقاد بر این است که تلاوت این آیات، کادا پراساد را با برکات الهی آغشته می کند. اعتقاد بر این است که مصرف کادا پراساد نه تنها بدن را تغذیه می کند، بلکه روح را نیز پاک می کند و انسان را به امر الهی نزدیک می کند. (تصویر با حسن نیت: Instagram/@myfooddum)