دستگاه ایکس ری چیست

اساسی همین رادیوگرافی هنگامی مشخص میگردد که به جهت پیشگیری از مشکلات بعدی نیاز به کشیدن دندان شیری باشد مثلاً وقتی که دندان اهمیت در اکنون رشد از پشت دندان شیری است. رادیوگرافی دندان به طور معمول سالی یکبار انجام می گردد البته چنانچه دندانپزشک در درحال حاضر بررسی پیشرفت ایراد یا درمان دندان باشد، ممکن می باشد اکثر انجام دستگاه ایکس ری قیمت شود. رادیوگرافی طبق معمول قبل از جرمگیری انجام میشود. برای رادیوگرافی دندان آمادگی خاصی نیاز نیست. احتمال دارد رادیوگرافی دندان پیچیده به نظر برسد البته در واقع ابزار رایجی هست که به اندازه جرمگیری دندانها اهمیت دارد. همین دسته رادیوگرافی برای تشخیص پوسیدگیهای در بین دندانها (بیندندانی) انجام میشود. به کودکان و زنان در سن باروری هم پیشبند و نیز یقه تیروئید داده میشود. دندانپزشک یک پیشبند سربی هم بر روی قفسه سینه، شکم و حیطه تناسلی شما قرار میدهد تا اعضای با بدنتان در معرض پرتوافشانی غیرضروری قرار نگیرند. همانطور که گفتیم اجسامی که باید بررسی شوند دارای امداد یک تسمه نقاله وارد دستگاه میشوند. همین ابراز نگرانی رانندگان در حالی است که پیگیریهای خبرنگار تین نیوز نشان بخشید مقدار اشعه وارد شده به رانندگان در زمان به کارگیری از دستگاه ذکر شده به اندازهای نمی باشد که موجب بیماری شود. بخش اعظم ژنراتورهای دستگاه ایکس ری از لامپ های ایکس ری حساس اقتدار تابشی ۱۴۰ تا ۱۶۰ و یا این که ۱۸۰ کیلو ولت به کارگیری می کنند. اشیای موجود در چمدان یا بستهها، جنسهای مختلفی دارند، بنابراین هر کدام تصاویر مخصوصی در دستگاه نشان خواهند داد. رادیوگرافی انواع متفاوتی داراست که زوایای مختلفی از دهان را تصویربرداری میکند. فقط بهتر است قبل از آن دندانهایتان را بهطور درست مسواک بزنید تا محیط بهداشتیتری برای اشخاصی که بر روی دندانهایتان عمل می نمایند تولید کنید. در مطب دندانپزشک کلیدی پیشبند سربی پوششدهنده قفسه سینه و پاها روی صندلی مینشینید. امروزه اساسی اشعه ایکس تصویربرداری های پیچیده ای انجام می شود. به جهت افرادی که هر مدل نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در گزینه چگونگی به کار گیری از ضعف دستگاه ایکس ری ، شما ممکن است می توانید با ما در ورقه وب تماس بگیرید.