دوزینگ پمپ – قیمت روز پمپ کلرزن – دوزینگ پمپ (تزریق مواد شیمیایی)

به طور کلی درباره‌ی گونه های پمپ دوزینگ مواد شیمیایی، دوزینگ پمپ کوچک، دوزینگ پمپ دیافراگمی، دوزینگ پمپ پیستونی، پمپ تزریق فشار بالا، مترینگ پمپ هیدرولیکی می اقتدار به محدوده عملکردی تحت اشاره نمود. برای پرهیز از خوردگی ، یک پوشش تفلون به دیافراگم زده می شود. همینطور بعضا از اشکال دوزینگ پمپ موتوری، ضد انفجار میباشند و به همین عامل به جهت کاربردهای یگانه که خطر اشتعال بیشتری وجود دارد، مناسباند. که در آن سیال رانده شده برای تغذیه و یک شیپوره تبارک تر بیرونی که در آن گازها تخلیه شده. فرق در بین پیستون وپلانجر در این هست که طول سر پیستون کوتاه تر از مسافتی میباشد که پیستون باطن سیلندر طی می نماید، در حالی که ارتفاع پلانجر عمده از ارتفاع مسافت طی شده توسط آن در درون سیلندر می باشد. در همین پمپ ها محرک می تواند از جور سلونوئیدی یا این که موتوری باشد که مهم حرکت خطی پلانجر فعالیت مکش و جرم انجام می شود. اهمیت همین تفاوت که همین شفت از روش الکتروموتور به حرکت درمی آید. براین اساس از همین پمپها در جاهایی که نیاز به جا به جا کردن سیالی اهمیت حجم قلیل اما فشار بالا می باشد استعمال می کتتد. پلی پروپیلن PolyPropylene. همین ماده از لحاظ قیمتی مقرون به صرفه است و برای عمده مواد اهمیت خورندگی قلیل قابل به کارگیری است. همین پمپها معمولا قلیل ظرفیت هستند ولی فشار خروجی سیال را می توانند تا میزان زیادی ارتقاء دهند. از پمپ های پیستونی به جهت ایجاد گنجایش های بالا به کار گیری می شود. ولی دو کمیت هد و ظرفیت مستقل از نیز نیستندوبه شکل،اندازه و شتاب ایمپلر بستگی دارند. اما باید در لحاظ داشته باشید که پمپ ساخته شده از پلیپروپیلن برای فعالیت اهمیت سیالاتی که خورندگی بالایی دارند، مناسب نیست. در دست گرفتن دبی در این پمپ ها با تغییر و تحول کورس رفت و رجوع و برگشت پلانجر قابل تهیه دوزینگ پمپ مارپیچی است. در ضمن در حالتی که پلانجر دیافراگمی را حرکت دهد پمپ از کاتالوگ دوزینگ پمپ جسکو نوع دیافراگمی است. مهم حرکت پیستون به طرف جلو روزنه ورودی بسته و مایع از نحوه شیر خروجی به خارج ساماندهی می گردد. در این نوع پمپها حرکت چرخشی میل لنگ تبدیل به حرکت رفت و آمدی پیستونی در یک سیلندر می شود. اما به مقدار جزئی این سرعت به گازهای در هم اکنون تخلیه هم وارد می شود.