رئیس واگنر می گوید دولت روسیه قادر به «دفاع» از کشور نیست

مسکو: یوگنی پریگوژین، رئیس گروه مزدور واگنر روسیه روز سه شنبه توانایی کرملین برای دفاع از کشور را در حالی که اوکراین برای حمله بهاری آماده می شود، زیر سوال برد.
چرا دولت قادر به دفاع از کشور خود نیست؟ پریگوژین در یک ویدئوی تند گفت که اوکراین با “موفقیت” به مناطق مرزی روسیه ضربه می زند.
او گفت که سربازان روسی از ارتش “فرار” می کنند، زیرا وزارت دفاع “به جای جنگ، مدام نقشه کشی می کند.”