راهنمای جامع کوچک کردن سینه با ورزش – زیبا کلیک

مشکل این نحوه آن میباشد که پس از عمل بیمار هیچ حسی در حوزه‌ نوک سینهها نخواهد داشت. پس از آن بافت باقی باقی‌مانده فرم دهی شده و محل قرار گیری نوک پستان اصلاح می شود. این جراحی اهمیت ایجاد برش هایی روی سینه و برداشتن قسمت های اضافی چربی و بخیه نواحی برش صورت می گیرد. پس از برداشتن بافت و پوست سینه، پزشک معالج برش را از طرز جمعکردن پوست مازاد بر بر روی سینه بخیه میزند. اما، برای سینههای دوچندان بزرگ، ممکن می باشد نیاز به برداشتن نوک سینهها و لینک آن ها به یک محل نو باشد. فعالیت باید برای یک تا دو هفته در تراز راههاي كوچك كردن سينه و شكم دستکم نگهداشته شود. همینطور شما باید از بلند نمودن اجسام سنگین، ورزش و دیگر فعالیتهای شدید تا دستکم چهار هفته پس از فعالیت اجتناب کنید. در آغاز جراح شما در اطراف نوک پستان شما را برش ایجاد می کند، آن گاه در سینه ترک هایی تولید می شود. چون اهمیت افزایش وزن مقدار متعددی از چربی در قفسه سینه جمع میشود، برای همین نوک سینه ها هم بزرگتر می شوند. در اغلب موارد، نوک سینهها به مکان بالاتر منتقل میشود، البته همچنان به روان و عروق خونی متصل میماند. در همین شیوه نیز امکان انتقال نوک سینه به مکان فراتر مهم شیوهای مشابه مهم روشهای سنتی وجود دارد،اما همین جابجایی نباید از یکسری میلیمتر تجاوز کند. یک لوله نازک جراحی، به اسم کانولا، بهمنظور لیپوساکشن بافت چرب مازاد سینه به محل وارد میشود. اهمیت انجام این عمل میزان پاره ای فشار به دستها و شانههایش وارد میکند. تفاوت این نحوه مهم روشهای گذشته لیپوپلاستی در استعمال از کانولاهای فعالشده حساس فشار هوا است. به جهت این که بتوانید از این جراحی نتیجه مطلوب را به دست آورید، اضطراری می باشد در گزینش پزشک معالج خویش زیاد اساسی فعالیت کنید. این نکته را باید در نظر داشته باشید که، اسکار بخش قطع نشدنی نحوه های جراحی است، البته ترفند انتخاب شده از سوی پزشک معالج می تواند باعث شود تا مقدار اسکار به کمترین مقدار برسد. از این رو اساسی کمک طریق های متنوع جراحی پلاستیک می اقتدار تغییراتی در اندام كوچك كردن سينه مهم قهوه تولید نمود. چنانچه بزرگی سینهها منجر ایجاد عوارضی در بقیه قسمتهای تن شود، همین احتمال وجود دارااست که گزیده از هزینه پوشش دیتا شود. ولی درواقع میباشند خانمهای بسیاری که از بزرگی سینه خویش رنج میبرند ! بیشتر بیماران کاسه مدت 1 هفته، آمادگی رانندگی و رجوع و برگشت به محل عمل خویش را خواهند داشت، در واقع پس از آنکه دیگر نیازی به مصرف دارو نداشته باشند. پس از انتقال نوک سینه به محل جدید، پوست بالای نوک سینه به سمت تحت و دور سینه کشیده شده و برش ایجادشده بسته میشود.