زوال عقل: اینها علائم خاموش بیماری است که در حال حاضر 55 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار می دهد

سایر نشانه های رایج مرتبط با زوال عقل، قضاوت نادرست از فاصله اشیاء از نظر بصری، علاقه کمتر به احساسات دیگران، تغییر در شخصیت، قرار دادن چیزهای نادرست، مشکل در حل مشکلات، کندتر شدن از نظر جسمی، عصبانی شدن زیاد است.

به عنوان یک فرد باید این علائم را درک کنید و از پزشک کمک بگیرید. اگر شما فردی نزدیک به فرد مبتلا هستید، از او مراقبت کنید، به او کمک کنید بفهمد که این قابل درمان است.

افراد مبتلا به زوال عقل نیاز به محبت و مراقبت دارند.

راکلسترول بالا: علائم هشدار دهنده در پاها که به این معنی است که باید فوراً به پزشک مراجعه کنیدرا