سایبان برقی و دستی

به دیوار بیرونی متصل می شوند و به راحتی بر بر روی دهانه پاسیو شما سایه میاندازند و فضایی عالی و خنک را به جهت لذت بردن از قهوه صبحگاهی یا این که صبحانه روز جمعه خود فارغ از نگرانی از اشعههای مضر UV ایجاد میکنند. در داخل همین بازوها، فنرهایی تعبیه شده که بوسیله سیم بکسل، تسمه و زنجیر به نیز متصل شده اند. سایهبانهای درب معمولا جمع شونده و یا اثبات هستند و در طیف گستردهای از طرحها، مواد و اشکال موجودند تا زیبایی بی آلایش و ظاهری شیک ارائه دهند. سایبانها از قبلی تا به امروز تغییرات اکثری داشتهاند و برای تولید آنها نیز از وسایل متفاوت به کارگیری میکنند، تنوع متریال این قابلیت را فراهم کرده تا مدلهای متفاوتی از سایبانها ارائه و طراحی شود. و تا دوسال گارانتی و سرویس ها پس از فروش ارائه می کنیم. همان طور که میدانید کشورمان ایران، اساسی آب و هوای مختلفی می باشد. سایبان های برقی ریموت دار مهم کنترلی هستند که حساس استعمال از آن می توانید درجه آیتم نظر خود را روی سایبان تهیه کنید. از سایبان های برقی می توان در پارکینگ های رو باز برای پرهیز از تابش مستقیم نور خورشید به خودرو به کارگیری کرد. از دیگر کاربرد های استعمال از سایبان های برقی می توان به محافظت در برابر باد و باران و یا این که استفاده در جلو درب و ویترین مغازه ها جهت جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید به شیشه های ویترین که به جهت روشن تر دیدن مشتریان میباشد اشاره کرد. اضطراری به ذکر هست که ما کار خویش را تضمین می نماییم . سایبان­های برقی به وسیله یک موتور تعبیه شده که به وسیله خود سایبان مخفی شده می باشد راه و روش اندازی می گردند و با بازوهای مکانیکی فعالیت میکنند تا اطمینان حاصل شود که سایبان شما بهترین امکان را دارد. نصب، منش اندازی و طراحی اشکال سایبان. چنانچه شما هر مدل سوالی در رابطه حیاتی چه جایی و روش به کار گیری از سایبان استخر intex دارید، می توانید حیاتی ما در برگه وب تماس بگیرید.