سرطان روده: این علائم دو سال قبل از تشخیص نشان داده می شود

طبق گزارش لانست در سال 2021، در مجموع 65358 مورد جدید سرطان کولورکتال در سال 2021 در هند گزارش شده است. می گوید و می افزاید که در افراد زیر 50 سال تعداد مبتلایان افزایش یافته است.

سرطان کولورکتال در صورتی که در مراحل اولیه تشخیص داده شود قابل درمان است. با این حال، اکثر موارد سرطان در مراحل پیشرفته گزارش می‌شوند و یادگیری در مورد علائم بیماری مهم است.

این نوعی سرطان است که در روده بزرگ یا کولون فرد شروع می شود.