سرطان پانکراس: مطالعه ادعا می‌کند که این دو علامت اولیه می‌توانند به تشخیص سریع رشد سرطان کمک کنند.

سرطان پانکراس: مطالعه ادعا می‌کند که این دو علامت اولیه می‌توانند به تشخیص سریع رشد سرطان کمک کنند.

جهش ارثی در ژن BRCA2 دلیل سرطان خانوادگی پانکراس است که 10 درصد موارد را تشکیل می دهد.

عوامل خطر رایج برای سرطان لوزالمعده عبارتند از سندرم پوتز جگرز، یک بیماری ژنتیکی که منجر به تشکیل پولیپ در دستگاه گوارش، سندرم ارثی سرطان سینه و تخمدان می شود.

استعمال دخانیات، چاقی، دیابت، به ویژه دیابت طولانی مدت، همراه با مصرف الکل، عادات غذایی نامناسب و فعالیت بدنی کمتر، بزرگترین عوامل خطر سرطان پانکراس محسوب می شوند.

رازنان مبتلا به دیابت 12 درصد بیشتر از مردان در معرض ابتلا به بیماری های قلبی هستند: مطالعهرا